W roku szkolnym 2021/2022 koszt jednego obiadu wynosi 5,00 zł.

 Koszty żywienia w kolejnych miesiącach przedstawiają się następująco:

Miesiąc

Ilość dni obiadowych

Opłata miesięczna

 
wrzesień 19 95,00 zł

Wydawanie obiadów rozpocznie się
6 września 2021 r. (poniedziałek)

październik 19 95,00 zł
listopad 19 95,00 zł
grudzień 16 80,00 zł

styczeń

19 95,00 zł

luty

10 50,00 zł

marzec

23 115,00 zł

kwiecień

17 85,00 zł

maj

20 100,00 zł

czerwiec

14 70,00 zł

 

Informujemy, że zwrot pieniędzy za niezjedzone przez dziecko obiady następuje tylko po uprzednim zawiadomieniu:

  • budynek na ul. św. Franciszka 53 042 682-67-10519–144–129 (sekretariat)  

  • budynek na ul. St. Dubois 7/9 042 684-20-48 (sekretariat)

            Ze względu na wcześniejsze planowanie ilości obiadów przez szefową kuchni pierwszy dzień nieobecności ucznia traktowany jest jako obiad zjedzony. Za pozostałe dni nieobecności w danym tygodniu pieniądze zostaną oddane przy następnej płatności. W przypadku, jeśli nieobecność  przedłuży się na kolejny tydzień, są Państwo zobowiązani do ponownego poinformowania sekretariatu szkoły. W przeciwnym wypadku zwrot nie będzie uwzględniony.

Płatności za obiady przyjmowane są z góry.
Wpłaty należy dokonać przelewem do dnia 20 poprzedzającego miesiąca
na konto 12 1560 0013 2030 5871 4000 0007
(należy podać za kogo dokonywana jest płatność - imię, nazwisko, klasa).
W przypadku płatności po terminie pieniądze będą odsyłane.